Style individuals B.V. waartoe DreamTravels, DownUnder Travels, Mundicolor Vakanties, Girassol Vakanties, Style in Maroc, Darrock Travel en Intermezzo Travels  behoren, is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De reizen worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-reisvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Via deze link kunt u de ANVR-Consumentenvoorwaarden en overige belangrijke informatie lezen en opslaan. Zodra u bij ons boekt, stemt u in met de ANVR-reisvoorwaarden.

AANVULLENDE TO-VOORWAARDEN
Style individuals B.V. hanteert de ANVR-reisvoorwaarden' echter voor wat betreft de (aan)betaling, annulering, klachten, herroeping & reisbescheiden gelden aanvullende voorwaarden. Deze algemene voorwaarden gelden in aanvulling op de ANVR Reisvoorwaarden zoals die met ingang van 1 april 2016 luiden. Zodra u bij ons boekt, stemt u in met deze aanvullende reisvoorwaarden. Hieronder vindt u de belangrijkste punten; Via deze link kunt u de aanvullende voorwaarden en overige belangrijke informatie lezen en opslaan die van toepassing zijn op onze individuele reizen.

(Aan)betaling:
1)           Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van tenminste 15% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. Aanvullend hierop heeft Style Individuals B.V. de mogelijkheid voor reissegmenten die alleen middels vooruitbetaling vast te leggen zijn hogere aanbetalingspercentages te hanteren. Indien het vervoer per lijndienst wordt uitgevoerd, bijzondere diensten worden aangeboden zoals speciaal aangevraagde accommodaties, huur van motorboten of zeiljachten, treintickets, lokale gidsen, entreekaarten, bezoek aan culturele- of sportevenementen of een groepsreis betreft, kunnen voor dat vervoer c.q. die bijzondere diensten en groepsreis afwijkende annuleringsbepalingen gelden. In dergelijke gevallen van afwijkende aanbetalingscondities dient u ook rekening te houden met afwijkende annuleringscondities.

2)           Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken vóór de vertrekdag in het bezit zijn van de reisorganisator.

3)           Indien de overeenkomst binnen zes weken vóór de dag van vertrek tot stand komt moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

4)           Indien er speciale afspraken gemaakt zijn m.b.t. de termijn van de (aan)betaling en dit termijn overschreden wordt kunnen de kosten die hieruit voortvloeien aan u worden doorbelast. Lijndienst tickets dienen veelal binnen 24 uur geprint te worden, indien wij binnen dit termijn de betaling niet ontvangen hebben zijn wij genoodzaakt de tickets opnieuw in te boeken tegen het dan geldende tarief; de meerkosten worden in dit geval aan de klant doorbelast wegens het in gebreke blijven van de (aan)betalingscondities.

Opzegging door de reiziger (annulering):
1)           Indien de overeenkomst door de reiziger wordt opgezegd zal de reisorganisator de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen:
* bij annulering tot de 42e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
* bij annulering vanaf de 42e kalender dag (inclusief) tot de 28e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
* bij annulering vanaf de 28e kalenderdag (inclusief) tot de 21e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
* bij annulering vanaf de 21e kalenderdag (inclusief) tot de 14e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
* bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) tot de 5e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
* bij annulering vanaf de 5e kalenderdag (inclusief) tot de 3e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 90% van de reissom;
* bij annulering vanaf de 3e kalenderdag (inclusief) tot op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

2)           Indien het vervoer per lijndienst wordt uitgevoerd, bijzondere diensten worden aangeboden zoals speciaal aangevraagde accommodaties, huur van motorboten of zeiljachten, treintickets, lokale gidsen, entreekaarten, bezoek aan culturele- of sportevenementen of een groepsreis betreft, kunnen voor dat vervoer c.q. die bijzondere diensten en groepsreis afwijkende annuleringsbepalingen gelden.

3)           Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen van de toeleverancier. Uiterlijk bij de boeking zal aangegeven worden of in afwijking van bovenstaande annuleringskostenstaffel, op onderdelen van de reis specifieke annuleringsbepalingen van toepassing zijn.

4a)         Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een reisovereenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.

4b)         Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet de reisorganisator aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie.

4c)         Voor de hiervoor bedoelde reiziger(s) wordt de reissom gewijzigd conform de prijstabel. Voor de betaling van de gewijzigde reissom zullen de normale betalingsregels gelden die een reisorganisator hanteert.

4d)         Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de  overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringskosten verschuldigd.

4e)         Het totaalbedrag van annuleringskosten en gewijzigde reissommen zal de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers niet te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.

5)            Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

6)            Een goede annuleringsverzekering dekt deze kosten in de meeste gevallen. Style in Travel werkt samen met Europeesche Verzekeringen. Kijk voor voorwaarden en tarieven klikt u hier.

Klachten:
Mochten er zich tijdens uw verblijf problemen omtrent de door u geboekte diensten voordoen, dan dient u contact op te nemen met de desbetreffende lokale agent of met ons kantoor in Alkmaar zodat onze collega`s in overleg met u hiervoor een passende oplossing kunnen zoeken. Als de klacht na het aanspreken van alle bovenstaande personen/organisaties niet wordt opgelost, vul dan ter plaatse een klachtenformulier in en stuur dit met een begeleidende brief naar ons toe. Indien u niet ter plaatse melding maakt van eventuele klachten dan kunnen wij deze niet voor u oplossen en kunt u achteraf in Nederland geen beroep doen op enige vergoeding of restitutie.

Definitieve (aanvraag) Reservering:
Style in Travel is een maatwerkspecialist. Wij verzorgen reizen afgestemd op de individuele wensen van de klant. Zodra u heeft ingestemd met de voorwaarden van de Style In Travel is uw (aanvraag) reservering definitief en vervalt uw herroepingsrecht gedurende 24 uur.

Reisbescheiden:
U ontvangt 1 tot 2 weken voor vertrek (na volledige betaling van de reissom) uw reisbescheiden

(Offerte)Voorwaarden:
Onze offertes zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en v.w.b. de prijsstelling een momentopname. In offertes kunnen b.v. een speciale aanbieding of een vroegboekkorting verwerkt zijn, die na een bepaalde periode niet meer van toepassing is. Op het moment dat u de reis wilt reserveren/aanvragen zullen wij de reissom herberekenen. Na uw acceptatie zullen wij alle onderdelen van uw reis reserveren en is de (aanvraag)boeking definitief; Dit betekent dat u de reis niet meer kosteloos kunt annuleren. Indien een van de accommodaties op de gewenste datum is volgeboekt, bieden wij u hiervoor een alternatief aan. De reissom zal dan aangepast worden volgens het geboden alternatief. Een en ander zal altijd in overleg geschieden.

Contact gegevens:
Style in Travel / Style Individuals B.V.
Helderseweg 14 (5e verdieping)
1815 AB ALKMAAR
Tel.   +31 (0)20 685 1711
Mail.  info@styleintravel.nl
Web  www.styleintravel.nl 

Kamer van Koophandel nr. 34109283
BTW nr.  NL8076.24.500.B.01

ANVR nr: 02022
SGR nr: 02609

Openingstijden: 
Telefonisch ma t/m vrij 9.00-17.00 uur en za 9.30-16.30 uur. Voor en na kantoortijden zijn wij bereikbaar via de op het antwoordapparaat vermelde noodnummers.